Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ganirelix

Klassificering: 2

Preparat: Fyremadel, Orgalutran®

ATC kod: H01CC01

Substanser: ganirelix, ganirelixacetat

Bedömning

Ganirelix givet i samband med provrörsbefruktning torde inte påverka risken för missbildning. Om tillförsel av ganirelix under graviditeten innebär en risk hos människa är inte klart. Sådan behandling bör undvikas men om exponering skett i tidig graviditet är detta inte i sig skäl för att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Ganirelix är en gonadotropinantagonist som används för att styra ägglossningen i samband med provrörsbefruktning och skall inte tillföras under graviditeten. Vid all provrörsbefruktning ses en svag ökning av missbildningsrisken, främst betingad av underliggande infertilitetstillstånd.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns nio barn med denna exponering uppgiven – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter