Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gelatinpeptid-polymerisat

Klassificering: 1

Preparat: Gelaspan, Gelofusine

ATC kod: B05AA06

Substanser: gelatinpreparat

Bedömning

Gelatinpeptid-polymerisat kan användas under graviditet utan risk för fosterskada.

Bakgrund

Gelatinpeptid-polymerisat används som plasmaersättningsmedel och övergång av intakt molekyl till fostret är inte sannolik. Ingående peptider torde inte kunna utöva en fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter