Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gemfibrozil

Klassificering: 2

Preparat: Gemfibrozil 2care4, Gemfibrozil Sandoz, Lopid®

ATC kod: C10AB04

Substanser: gemfibrozil

Bedömning

Försiktighet bör iakttas med användande av gemfibrozil under graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen över användning av fibrater i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 barn med denna exponering. Ett av barnen hade en  missbildning. Barnet hade hypospadi.

Det finns fem barn vars mödrar uppgivit användning av gemfibrozil i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen fibrater är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för gemfibrozil var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.