Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

GHRH

Klassificering: 2

Preparat: GHRH

ATC kod: H01CA

Substanser: ghrh

Bedömning

Test med GHRH bör inte utföras under graviditet men om sådan exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

GHRH (somatorelin) används för test av hypofysens produktion av tillväxthormon. Exponering under graviditet är osannolik. Om sådan exponering skett är det föga sannolikt att det kunnat medföra någon skada på fostret.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter