Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glatiramer

Klassificering: 2

Preparat: Copaxone, Copaxone®

ATC kod: L03AX13

Substanser: glatiramer, glatirameracetat

Bedömning

Viss erfarenhet finns av behandling med glatiramer under tidig graviditet utan att någon ökad risk för fosterskada har påvisats. Behandlingen bör skötas av specialist.

Bakgrund

Glatiramer är en immunmodulator som används vid skov av multipel skleros [1]. Viss erfarenhet finns av behandling under tidig graviditet [2-3], bland annat har tillverkaren registrerat flera tusen graviditeter där kvinnan har använt läkemedlet [3]. Studierna fann ingen association mellan missbildningar eller andra negativa graviditetsutfall och användning av glatiramer [2,3]. En liten studie (n=37) rapporterade dock en något lägre genomsnittlig födelselängd hos barn som exponerats för glatiramer under graviditeten [4], men detta skulle kunna hänga samman med moderns grundsjukdom. Genomförda studier har dock alla metodologiska brister och det går ännu inte att dra säkra slutsatser.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 33 barn med denna exponering. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-07-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th ed; 2015.
  2. Herbstritt S, Langer-Gould A, Rockhoff M, Haghikia A, Queisser-Wahrendorf A, Gold R et al. Glatiramer acetate during early pregnancy: A prospective cohort study. Mult Scler. 2016;22:810-6. PubMed
  3. S Sandberg-Wollheim M, Neudorfer O, Grinspan A, Weinstock-Guttman B, Haas J, Izquierdo G, et al. Pregnancy Outcomes from the Branded Glatiramer Acetate Pregnancy Database. Int J MS Care. 2017;0(0):1-22. https://doi.org/10.7224/1537-2073.2016-079
  4. Fragoso YD, Boggild M, Macias-Islas MA, Carra A, Schaerer KD, Aguayo A et al. The effects of long-term exposure to disease-modifying drugs during pregnancy in multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg. 2013;115:154-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter