Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukagon

Klassificering: 1

Preparat: Glucagon Novo Nordisk

ATC kod: H04AA01

Substanser: glukagon, glukagonhydroklorid

Bedömning

Glukagon kan användas under graviditet utan ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Glukagon har som främsta indikation allvarlig hypoglykemi hos diabetiker, ett tillstånd som i sig ökar risken för vissa missbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två kvinnor som uppgivit att de använt glukagon i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter