Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosamin

Klassificering: 2

Preparat: Artrox®, Comfora®, Dona, Donacom, Glucomed, Glucosamine ratiopharm, Glucosine, Glukosamin ABECE, Glukosamin Apofri, Glukosamin Copyfarm, Glukosamin Ferrosan, Glukosamin MIP, Glukosamin Pharma Nord, Perigona, Revalenk

ATC kod: M01AX05

Substanser: glucosaminhydrojodid, glukosamin, glukosaminhydroklorid, glukosaminsulfat, glukosaminsulfatkaliumklorid, glukosaminsulfatmagnesiumklorid, glukosaminsulfatmagnesiumklorid (2:1:1:2), glukosaminsulfatnatriumklorid

Bedömning

Glukosamin bör inte användas under graviditet då erfarenhet saknas av sådan behandling. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Glukosamin är en kroppsegen substans som används vid lätt eller måttlig artros. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad men det finns ingen orsak att tro att glukosamin skulle kunna vara fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 22 barn vars mödrar uppgivit användning av glukosamin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.