Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosaminoglykanpolysulfat

Klassificering: 1

Preparat: Hirudoid®

ATC kod: C05BA01

Substanser: glukosaminoglykanpolysulfat

Bedömning

Salva av detta slag kan utan risk användas under graviditeten.

Bakgrund

Glukosaminoglykanpolysulfat används i salva som antitrombotiskt preparat. Systemisk påverkan med övergång till fostret förefaller inte sannolikt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns bara 26 barn, vars mödrar rapporterat användning av sådan salva i tidig graviditet. Ett av barnen hade en lindrig missbildning: syndaktyli mellan tårna.

Uppdaterat: 2018-11-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter