Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glutaminsyrahydroklorid

Klassificering: 1

Preparat: Hypochylin®

ATC kod: A09AB01

Substanser: glutaminsyrahydroklorid

Bedömning

Glutaminsyrahydroklorid kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Glutaminsyrahydroklorid sönderdelas snabbt i ventrikeln till saltsyra och glutaminsyra. Ingen risk för fosterskada kan föreligga. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex barn vars mödrar angivit användning av glutaminsyrahydroklorid. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter