Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glycerol

Klassificering: 1

Preparat: Glycerol ACO, Glycerol Evolan, Miniderm, Miniderm®

ATC kod: D02AX

Substanser: glycerol

Bedömning

Glycerol/glycerin kan utan risk användas för utvärtes bruk under graviditet.

Bakgrund

Glycerol/glycerin används vid behandling av torr hud. Ingen risk kan finnas vid behandling under graviditet.

Uppdaterat: 2015-07-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.