Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glyceryltrinitrat

Klassificering: 2

Preparat: Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, Glycerylnitrat i Essex kräm APL, Glytrin, Glytrin®, Minitran, NITRO Carino Infus 50 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Nitroglycerin "DAK", Nitroglycerin Abboxia, Nitroglycerin Abcur, Nitroglycerin BioPhausia, Nitroglycerin DAK, Nitroglycerin Ebb, Nitroglycerin Meda, Nitrolingual, Nitrolingual®, Nitromex®, Nitroven, Rectogesic, Rectogesic®, Suscard®, Transiderm-Nitro®

ATC kod: C01DA02, C05AE01

Substanser: glyceryltrinitrat

Bedömning

Troligen innebär användning av glyceryltrinitrat under graviditet ingen väsentlig risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier över användning av glyceryltrinitrat under graviditet har återfunnits i litteraturen. I en studie tyckte man sig se ett samband mellan användning av vasodilaterande ämnen (39 fall) och missbildningar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 40 barn vars mödrar uppgivit användning av glyceryltrinitrat i tidig graviditet. Ett av barnen hade någon missbildningsdiagnos (0-1 förväntat). Barnet hade Downs syndrom, vilket inte kan ha något samband med läkemedelsanvändning under graviditet.

Uppdaterat: 2018-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.