Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glykopyrron

Klassificering: 2

Preparat: Bevespi Aerosphere, Cuvposa, Glycopyrrolate, Glycopyrronium Martindale, Glykopyrroniumbromid Accord, Qbrexza, Robinul, Robinul Shionogi Inc, Robinul zur Injektion, Robinul®, Robinul®-Neostigmin, Robinul-Neostigmin, Robinul-Neostigmin Sintetica, Seebri Breezhaler, Sialanar, Trimbow, Ultibro Breezhaler

ATC kod: A03AB02, D11AA, N07AA51, R03AL04, R03AL07, R03AL09, R03BB06

Substanser: glykopyrronium, glykopyrroniumbromid

Bedömning

Erfarenhet av användning av glykopyrron under graviditet saknas. Eventuell teratogen effekt av preparatet hos människa kan därför inte bedömas. Antikolinerga läkemedel i allmänhet har inte satts i samband med teratogena effekter. Om kvinnan har använt glykopyrron i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Glykopyrron är ett antikolinergiskt läkemedel, som bland annat används i samband med operationer. Substansen finns även bland annat som inhalationsläkemedel för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inga epidemiologiska data över inverkan på foster finns. Ingen exponering för glykopyrron har rapporterats till det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.