Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gonadorelin

Klassificering: 2

Preparat: LHRH, LHRH Ferring, Lutrelef, Relefact LH-RH

ATC kod: H01CA01, V04CM01

Substanser: gonadorelin, gonadorelinacetat

Bedömning

Om en graviditet startat efter behandling med gonadorelin är troligen inte risken för missbildning ökad.

Bakgrund

Gemensamt för GnRH-analoger

I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 379 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Tio av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad.

Specifikt om gonadorelin

Gonadorelin används vid anovulatorisk infertilitet och ger en frisättning av LH och FSH. Exponering under graviditet är inte sannolik och torde i så fall inte innebära någon risk för fosterskada. Det är troligt att samma generellt något ökade risk för missbildningar ses bland barn födda i graviditeter, startade efter gonadorelinbehandling, som efter andra infertilitetsbehandlingar. Denna ökade risk är främst en konsekvens av subfertilitetstillståndet.

Nio barns mödrar uppgav användning av gonadorelin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen GnRH-analoger är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för gonadorelin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Lahat E, Raziel A, Friedler S et al. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod 1999;14:2656-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter