Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Goserelin

Klassificering: 2

Preparat: Zoladex, Zoladex®

ATC kod: L02AE03

Substanser: goserelin, goserelinacetat

Bedömning

Behandling med goserelin skall undvikas under graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för GnRH-analoger

I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 379 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Tio av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad.

Nio barn var exponerade för goserelin – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Goserelin används vid avancerad prostatacancer. Exponering under graviditet är därför inte sannolik men GnRH-analoger används också vid bland annat endometrios.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen GnRH-analoger är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för goserelin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Lahat E, Raziel A, Friedler S et al. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod 1999;14:2656-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter