Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Granisetron

Klassificering: 2

Preparat: Granisetron B. Braun, Granisetron Bluefish, Granisetron Fresenius Kabi, Granisetron Hameln, Granisetron STADA, Kytril®, SANCUSO

ATC kod: A04AA02

Substanser: granisetron, granisetronhydroklorid

Bedömning

Det finns inga erfarenheter av användning av granisetron under tidig graviditet. Man kan således knappast bedöma huruvida granisetron har en fosterskadande effekt hos människa. Med de begränsade användningsområden, som föreligger, är risken för exponering i tidig graviditet relativt liten. Om kvinnan har använt granisetron i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Granisetron är en selektiv 5-HT3-antagonist med antiemetiska egenskaper. Preparatet används främst vid illamående/kräkningar i samband med kemoterapi och strålning samt postoperativt. Föga erfarenhet finns för användning under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildning, men ett av barnen var för tidigt fött.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.