Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Griseofulvin

Klassificering: 2

Preparat: Fulcin, Grisefuline, Griseo, Griseo-CT, Griseofulvin, Griseofulvin Qualitest, Griseofulvin Teva, Likuden M

ATC kod: D01AA08, D01BA01

Substanser: griseofulvin

Bedömning

Griseofulvin skall inte ges till gravida kvinnor. Substansen är teratogen hos djur och erfarenheten av användning hos människa begränsad. Om exponering skett i tidig graviditet, är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns det anledning till oro. Däremot kan exponeringen utgöra skäl för en riktad ultraljudsundersökning.

Bakgrund

Griseofulvin är ett väl dokumenterat djurteratogen. Mest känd är kanske den fosterskadande effekten vid behandling av dräktiga katter. Data för människa inskränker sig till fallrapporter. Två par av siamesiska tvillingar efter griseofulvinanvändning rapporterades från Food and Drug Administration i USA, men en genomgång av ett stort antal barn med denna missbildning kunde inte identifiera något ytterligare fall. I en studie av 100 barn med opticushypoplasi fanns ett, vars moder använt griseofulvin i tidig graviditet. I en nyare, stor undersökning från Ungern kunde man inte se något samband mellan griseofulvin och förekomst av missbildningar, men antalen exponerade är fortfarande relativt små och det går inte att uttala sig med säkerhet om griseofulvins fosterskadande effekt för människa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall av användning av griseofulvin i tidig graviditet rapporterat – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Czeizel AE, Métneki J, Kazy Z, Puho E. A population-based case-control study of oral griseofulvin treatment during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:827-31. PubMed
  2. Tornqvist K, Ericsson A, Kallen B. Optic nerve hypoplasia: Risk factors and epidemiology. Acta Opthalmol Scand 2002;80:300-4. PubMed
  3. Rosa FW, Hernandez C, Carlo WA. Griseofulvin teratology, including two thoracopagus conjoined twins. Lancet 1987;1:171. PubMed
  4. Knudsen LB. No association between griseofulvin and conjoined twinning. Lancet 1987;2:1097. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.