Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Guaifenesin

Klassificering: 2

Preparat: Guaifenasin Q.A., Guaifenesin, Guaifenesin Perrigo, Mucinex, Nipenesin, Theracough

ATC kod: R05CA03

Substanser: guaifenesin

Bedömning

Användning av guaifenesin under graviditet innebär inga kända risker, men viss försiktighet bör iakttagas tills det finns mer erfarenhet. Om det ändå skulle finnas en riskökning är den eventuella individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Expektorantia, däribland guaifenesin, kommer bland annat att användas i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 36 barn vars mödrar rapporterat användning av guaifenesin – ett barn hade koanalatresi.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.