Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Guanetidin

Klassificering: 2

Preparat: Guanethidine Monosulfate, Ismelin, Ismelin Amdipharm

ATC kod: C02CC02

Substanser: guanetidin, guanetidinmonosulfat

Bedömning

Guanetidin kan utan risk användas till sympatikusblockad för lokaliserad smärta under graviditet. Som antihypertensiv behandling finns ringa erfarenhet av guanetidin under graviditet och användning bör därför ske med återhållsamhet. Om sådan exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Guanetidin inhiberar transmissionen i adrenerga nerver. Det har tidigare använts som antihypertensivt medel men används nu vid sympatikusblockad för lokaliserad smärta. Föga är känt om användning under graviditet som antihypertensivt medel. Det låter osannolikt att användning vid sympatikusblockad skulle kunna innebära någon risk för fostret. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för guanetidin.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.