Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Guanfacin

Klassificering: 2

Preparat: Guanfacine, Guanfacine Tablets, Intuniv, Intuniv XR, Tenex

ATC kod: C02AC02

Substanser: guanfacin, guanfacinhydroklorid

Bedömning

Behandling med guanfacin bör undvikas under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är obetydlig. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt guanfacin i tidig graviditet.

Bakgrund

Guanfacin är en alfareceptoragonist med indikationen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Erfarenhet av behandling till gravida saknas till stor del. I djurförsök har guanfacin visat negativ fosterpåverkan och bland annat orsakat missbildningar hos något enstaka djurslag. Det är dock oklart vilken betydelse fynden har hos människa.

Uppdaterat: 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Intuniv. Public Assessment Report 2015-07-23. http://goo.gl/hWSSdB
  2. Philipp E. Guanfacine in the treatment of hypertension due to pre-eclamptic toxaemia in thirty women. Br J Clin Pharmacol. 1980;10 Suppl 1:137S-140S. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.