Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hedera helix (murgröna)

Klassificering: 2

Preparat: Mucohelix

ATC kod: R05CA12

Substanser: Hedera helix (murgröna), Hedera helix (murgröna) blad, Hedera helix (murgröna) torkat blad; torrt extrakt (4-8:1); etanol 36 %, Hedera helix (murgröna) torkat blad; torrt extrakt (5-7,5:1); etanol 30 %, Hedera helix (murgröna), blad, extrakt (5-7,5:1) etanol 30 %

Bedömning

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel bör undvikas under graviditeten då deras kliniska effekt och säkerhet inte kan testas på ett tillfredsställande sätt, se nedan under Bakgrund. Detta gäller även produkter med Hedera helix för vilka det saknas uppgifter om hur de skulle kunna påverka fostret. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt ett sådant preparat i tidig graviditet.

Bakgrund

Generellt bör man avstå från att använda växtbaserade läkemedel och naturläkemedel under graviditeten. Preparaten har inte genomgått samma rigorösa studier av effekt och säkerhet som moderna läkemedel. De innehåller även ett stort antal olika ämnen och sammansättningen kan variera mycket mellan olika tillverkningssatser, beroende på t.ex växtplats, klimatvariation och skördetid. Det är särskilt viktigt att vara restriktiv med produkter som inte är godkända av Läkemedelsverket då de kan innehålla tillsatsämnen eller föroreningar som inte framgår av innehållsförteckningen. För de flesta växtbaserade läkemedel är det inte heller möjligt att analysera eventuell fosterpåverkan med hjälp av det svenska Medicinska födelseregistret.

Extrakt av Hedera helix (murgröna) används traditionellt vid hosta och innehåller en stor mängd olika kemiska föreningar. Exakt vilka som anses ha en farmakologisk effekt är oklart. Verkningsmekanismerna är heller inte kända [1]. Erfarenhet av användning under graviditet saknas.

Murgröna från Egypten har i en äldre studie visats innehålla alkaloiden emetin, som även är en ingående komponent i Carapichea ipecacuanha (kräkrot) [2]. Senare studier har inte kunnat bekräftat detta men viss försiktighet kan vara berättigad då emetin kan inducera uteruskontraktioner [1]. Två djurstudier har visat på att alfa-hederin, en komponent i extrakt av murgröna, inducerar syntesen av metallotionein i levern och som konsekvens minskade plasmakoncentrationer av zink i moderdjuret. Minskningen av zink gav i sin tur upphov till negativ fosterpåverkan [3-4]. Mängden tillförd alfa-hederin i djurstudierna var dock högre än den som normalt ingår i produkter med murgröna och fyndens relevans för människa är oklar.

Observera att ovanstående bedömning av Hedera helix (murgröna) avser de läkemedel som listas under rubriken preparat. Andra preparat kan innehålla ytterligare substanser som inte omfattas av denna granskning.

Uppdaterat: 2019-05-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. EMA. Assessment report on Hedera helix L., folium. EMA [www]. [updated 2017-11-21, cited 2019-05-02]. EMA
  2. Mahran GH, Hilal SH, el-Alfy TS. The isolation and characterisation of emetine alkaloid from Hedera helix. Planta Med. 1975;27(2):127-32. PubMed
  3. Daston GP, Overmann GJ, Baines D, Taubeneck MW, Lehman-McKeeman LD, Rogers JM et al. Altered Zn status by alpha-hederin in the pregnant rat and its relationship to adverse developmental outcome. Reprod Toxicol. 1994;8(1):15-24. PubMed
  4. Duffy JY, Baines D, Overmann GJ, Keen CL, Daston GP. Repeated administration of alpha-hederin results in alterations in maternal zinc status and adverse developmental outcome in the rat. Teratology. 1997;56(5):327-34. PubMed

Författare: Patrik Dreher Sköld, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter