Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hemofiltrationsvätskor

Klassificering: 1

Preparat: Accusol 35, Accusol 35 kalium 2 mmol/l, Accusol 35 kalium 4 mmol/l, Biphozyl, Duosol Kalium 2 mmol/l, Duosol Kalium 4 mmol/l, Duosol Kaliumfri, Hemolactol, Hemosol B0, Lactasol, Multibic® 2mmol/l kalium, Multibic® 3mmol/l kalium, Multibic® 4mmol/l kalium, Multibic® kaliumfri, Phoxilium, Prismasol, Regiocit

ATC kod: B05ZB

Substanser: (S)-mjölksyra, dinatriumfosfatdihydrat, glukos, glukosmonohydrat, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktatpentahydrat, kaliumklorid, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, mjölksyra, natrium-(S)-laktat, natrium-(S)-laktatlösning, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, natriumvätekarbonat

Bedömning

Hemofiltrationsvätskor kan utan risk för fosterskador användas under graviditeten.

Bakgrund

Hemofiltrationsvätska innehåller inga substanser som kan verka fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn vars mödrar uppgett att de använt hemofiltrationsvätska under tidig graviditet. Ett av barnen (0-1 förväntat) hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.