Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Heparin

Klassificering: 1

Preparat: Heparin AB Unimedic, Heparin APL, Heparin LEO, Heparin sodium, Heparin Sodium, Heparin Sodium Hospira, Heparin Utan Konserveringsmedel, Heparin-Natrium-5000-ratiopharm

ATC kod: B01AB01

Substanser: heparin, heparinnatrium, mukopolysackaridpolysulfat

Bedömning

Heparin kan användas som antikoagulation under graviditet.

Bakgrund

Det finns betryggande erfarenhet av användning av heparin under graviditet. Substansen går inte över till fostret och kan inte orsaka blödningar hos fostret eller rimligen ge upphov till missbildningar. I litteraturen har dock diskuterats möjligheten av att heparin skulle kunna ha fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 110 barn vars mödrar rapporterat användning av heparin i tidig graviditet – för två barn har en missbildningsdiagnos rapporterats (två förväntade). I ett fall rörde det sig dock om Downs syndrom vilket inte rimligen kan ha samband med användning av läkemedel under graviditet och det andra fallet var en icke-valid missbildningskod.

Uppdaterat: 2018-05-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Hall JG, Pauli RM, Wilson KM. Maternal and fetal sequelae of anticoagulation during pregnancy. Am J Med 1980;68:122-40. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.