Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hexaminolevulinat

Klassificering: 2

Preparat: Hexvix®

ATC kod: V04CX

Substanser: hexaminolevulinat, hexaminolevulinathydroklorid, hexaminolevulinsyra

Bedömning

Användning av hexaminolevulinat under graviditet bör undvikas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Hexaminolevulinat används vid installation i urinblåsan för att diagnosticera blåscancer in situ. Användning hos fertila kvinnor anges som en kontraindikation och användning under graviditet är osannolik och bör undvikas, men någon känd fosterskadande effekt finns inte.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter