Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Humana plasmaproteiner

Klassificering: 2

Preparat: octaplasLG

ATC kod: B05AA

Substanser: plasmaprotein, humant

Bedömning

Användning av preparatet Octaplas bör undvikas hos gravid kvinna. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Octaplas framställs ur human plasma och används, på samma sätt som färskfrusen plasma, vid komplexa koagulationsfaktordefekter. Det är en virusinaktiverad produkt. Risken för överföring av virus torde vara ringa men är inte helt utesluten. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen exponering för Octaplas.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter