Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Humant hemin

Klassificering: 2

Preparat: Normosang®

ATC kod: B06AB01

Substanser: hemin

Bedömning

Erfarenhet av användning av humant hemin under graviditet är ringa. Det finns dock inga belägg för att humant hemin skulle kunna vara fosterskadande.

Bakgrund

Humant hemin tillförs parenteralt vid akuta attacker av hepatisk porfyri. Det finns inget skäl att tro att detta skall kunna skada ett foster om kvinnan är gravid. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter