Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hyaluronsyra

Klassificering: 1

Preparat: Artzal, Hyalart, Hyalgan, Synvisc

ATC kod: M09AX01

Substanser: hyaluronsyra, hylan g-f 20, natriumhyaluronat, natriumhyaluronat, tvärbunden, natriumhyaluronat-vinylsulfon, tvärbunden

Bedömning

Intraartikulära injektioner av hyaluronsyra kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Hyaluronsyra är en kroppsegen substans som administreras intraartikulärt. Någon risk för fosterskada kan inte finnas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder uppgivit denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter