Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxietylstärkelse

Klassificering: 2

Preparat: 6% Hetastarch in 0.9% Sodium Chloride Injection, Haes-steril, Hespan, Hesra, HyperHAES, Tetraspan, Venofundin®, Volulyte, Voluven

ATC kod: B05AA07

Substanser: hydroxietylstärkelse, hydroxietylstärkelse, 130/0,4, hydroxietylstärkelse, 200/0,5, hydroxietylstärkelse, 250/0.45, hydroxietylstärkelse, 670/0,75

Bedömning

Erfarenhet av användning av hydroxietylstärkelse under graviditet saknas till stor del. Djurstudier har visat att substansen kan ha fosterskadande egenskaper, men det är oklart om dessa fynd har relevans för människa. Tills vidare bör hydroxietylstärkelse under graviditet användas med försiktighet, men rädslan för fosterskador får inte äventyra en adekvat behandling vid hypovolemi. Det finns inte heller några hållpunkter för att den eventuella riskökningen i det enskilda fallet skulle vara så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Hydroxietylstärkelse är en plasmavolymexpander som används vid hypovolemi och chock. Det finns begränsat med data i litteraturen, men djurstudier har visat en ökad risk för tillväxthämning och annan negativ påverkan på fostret [1-3]. Hydroxietylstärkelse skall under graviditet användas endast på strikt indikation.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra fall med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men två av barnen var födda för tidigt.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Thomson Reuters. Micromedex: Reprotox. Hydroxiethylstarch. Tillgänglig från: www.micromedexsolutions.com. Citerad juni 2018
  2. Ganzevoort W, Rep A, Bonsel GJ, De Vries JI, Wolf H, PETRA investigators. A randomized trial of plasma volume expansion in hypertensive disorders of pregnancy: influence on the pulsatility indices of the fetal umbilical artery and middle cerebral artery. Am J Obstet Gynecol. 2005;192(1):233-9. PubMed
  3. Abramov Y, Fatum M, Abrahamov D, Schenker JG. Hydroxyethylstarch versus human albumin for the treatment of severe ovarian hyperstimulation syndrome: a preliminary report. Fertil Steril. 2001;75(6):1228-30. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.