Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxikarbamid

Klassificering: 3

Preparat: Droxia, Hydrea, Hydrea®, Hydroxikarbamid Orifarm, Hydroxyurea medac, Hydroxyurea Orifarm

ATC kod: L01XX05

Substanser: hydroxikarbamid

Bedömning

Hydroxikarbamid skall inte användas i tidig graviditet. Erfarenheterna från använding i tidig graviditet är begränsade, men de begränsade rapporter som finns talar inte för någon överdrivet hög risk för fostret. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Hydroxikarbamid eller hydroxiurea är ett cytostatiskt medel, som i djurförsök förefaller att vara generellt teratogent. Det är tänkbart att det också hos människa kan framkalla fosterskador. De begränsade erfarenheterna av användning i tidig graviditet talar dock inte för någon drastisk teratogen effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Substansen har även mutagena effekter. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett. 

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Liebelt EL, Balk SJ, Faber E et al. NTP-CERHR expert panel report on the reproductive and developmental toxicity of hydroxyurea. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol. 2007;80:259-366. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.