Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxismörsyra

Klassificering: 2

Preparat: Alcover, Alcover-Sirup, Xyrem

ATC kod: N07BB, N07XX04

Substanser: hydroxismörsyra, natriumoxibat

Bedömning

Hydroxismörsyra bör undvikas under graviditeten. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Hydroxismörsyra är ett salt av missbrukssubstansen GHB och används vid narkolepsi med kataplexi. Exponering under graviditet torde vara ovanlig och inga data finns som antyder någon missbildningsframkallande effekt. En påverkan på fostrets hjärnutveckling vid exponering under andra och tredje trimestern kan dock inte uteslutas, även om detta inte har påvisats.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-01-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter