Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxizin

Klassificering: 2

Preparat: Atarax, Atyxine, Hydroxizin Alternova, Hydroxyzine Bluefish, Hydroxyzine EQL Pharma, Hydroxyzine Orifarm, Hydroxyzine Orion

ATC kod: N05BB01

Substanser: hydroxizin, hydroxizinhydroklorid

Bedömning

Någon risk för fosterskador tycks inte finnas vid behandling med hydroxizin under tidig graviditet. Om behandling behövs under graviditeten senare del är det fördelaktigt, om dosen kan hållas så låg som möjligt men att kvinnan får önskvärd effekt av behandlingen

Bakgrund

Publicerade stora studier om hydroxizin saknas. De få studier som finns talar inte för någon uttalad risk för fosterskador.

Efter behandling i sen graviditet, har fall av utsättningssymtom hos barnen rapporterats särskilt efter höga doser. Det finns inga studier om effekter på barnens långsiktiga utveckling om mödrarna behandlats med hydroxizin under graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 143 barn vars mödrar uppgivit användning av hydroxizin i tidig graviditet. Av dessa hade 25 barn någon missbildningsdiagnos (2,2%) mot 20 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således den förväntade och inte heller kunde någon överrepresentation av någon speciell typ ses.

Fem barn hade något hjärtfel (8 förväntade), tre barn hade någon njurmissbildning (1-2 förväntat), tre barn hade gom- eller läppgomspalt (1-2 förväntat), tre barn hade hypospadi (2-3 förväntade) tre barn hade någon kromosomdefekt (1-2 förväntat). Ett barn hade kraniostenos, ett hade hydrocefali och ett barn hade en fotfelställning.

Hydroxizin ingår också i ett kombinationspreparat med nikotinsyra och meklozin (Histilos) med indikation Menières sjukdom. I det Medicinska födelseregistret finns tre barn vars mödrar uppgivit denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2014-05-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Serreau R, Komiha M, Blanc F, Guillot F, Jacqz-Aigrain E. Neonatal seizures associated with maternal hydroxyzine hydrochloride in late pregnancy. Reprod Toxicol. 2005;20:573-4. PubMed
  2. Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A, Moerman L, Arnon J, Wajnberg R, Ornoy A. Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study. J Allergy Clin Immunol 2003;111:1239-1243. PubMed
  3. Einarson A, Bailey B, Jung G, Spizzirri D, Baillie M, Koren G. Prospective controlled study of hydroxyzine and cetirizine in pregnancy. Ann Allergy Asthma Immunol 1997;78:183-186. PubMed
  4. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.