Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibritumomab tiuxetan

Klassificering: 3

Preparat: Zevalin®

Substanser: ibritumomabtiuxetan

Bedömning

Ibritumomab tiuxetan innehåller en IgG-antikropp kopplad till den radioaktiva isotopen yttrium 90 och skall inte användas under graviditet. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Ibritumomab tiuxetan är en 90Y-märkt monoklonal IgG-antikropp som används vid vissa typer av non-Hodgkin lymfom. IgG-antikroppar kan gå över till fostret framför allt under graviditetens senare delar. Användning under graviditet eller tiden före en graviditet är kontraindicerad, delvis på grund av det radioaktiva innehållet.

Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns. Den absoluta risken är svår att bedöma och fordrar särskild sakkunskap. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter