Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibuprofen – lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Ibumetin®, Ipren®

ATC kod: M02AA13

Substanser: ibuprofen, ibuprofen dc 85, ibuprofenarginin, ibuprofen-D,L-lysin, ibuprofennatriumdihydrat

Bedömning

Ibuprofen gel kan användas under graviditet utan risk för fosterpåverkan, om appliceringen sker på intakt hud och rekommenderad maxdos inte överskrids. Det är särskilt viktigt att inte överdosera eller använda gelen på såriga områden under senare delen av graviditeten. Vid återkommande besvär eller behov av längre tids användning, ska läkare kontaktas.

Bakgrund

Vid användning av ibuprofen lokalt i form av gel på oskadad hud, är det systemiska upptaget så lågt att ingen påverkan på fostret ska kunna ske. Detta är under förutsättning att maxdosen enligt Fass inte överskrids. Om huden är förändrad, t.ex. på grund av eksem eller sår, ökar upptaget i blodet och gelen bör då inte användas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 19 barn registrerade vars mödrar uppgett att de har använt ibuprofen gel i tidig graviditet. Ett av barnen hade en öppetstående ductus arteriosus.

För systemisk användning av ibuprofen, se detta dokument.

Uppdaterat: 2018-06-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heyneman CA, Lawless-Liday C, Wall GC. Oral versus topical NSAIDs in rheumatic diseases: a comparison. Drugs 2000 Sep;60(3):555-74 PubMed

Författare:

- för Region Stockholm.

Fasstexter