Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibutilid

Klassificering: 2

Preparat: Corvert, Corvert®

ATC kod: C01BD05

Substanser: ibutilid, ibutilidfumarat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av ibutilid under graviditet, men tillsvidare bör ibutilid undvikas och endast användas på strikt indikation under graviditet. Om exponering skett under första trimestern finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Ibutilid används vid konvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder. Det finns inga epidemiologiska studier över ibutilid under graviditet och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter