Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Idarucizumab

Klassificering: 2

Preparat: Praxbind

ATC kod: V03AB37

Substanser: idarucizumab

Bedömning

Rädsla för fosterpåverkan får inte hindra användning av idarucizumab för att motverka dabigatrans effekt, om indikation finns för behandlingen. Erfarenhet av användning under graviditet saknas dock.

Bakgrund

Idarucizumab är ett monoklonalt antikroppsfragment som används för att reversera den antikoagulerande effekten av dabigatran. Erfarenhet saknas av behandling under graviditet och reproduktionstoxikologiska djurstudier är inte utförda. Behandling med idarucizumab kan dock genomföras även under graviditeten om detta behövs, till exempel vid okontrollerad blödning eller inför akut kirurgi. Riskerna med att avstå från medicinering i de situationerna, är sannolikt större än risken för eventuell fosterpåverkan av idarucizumab.

Uppdaterat: 2016-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Praxbind. Public Assessment Report 2015. https://goo.gl/ZnX9gY

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter