Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Idursulfas

Klassificering: 2

Preparat: Elaprase

ATC kod: A16AB09

Substanser: idursulfas

Bedömning

Erfarenheterna av användning av idursulfas under graviditet saknas och användning bör därför ske med viss försiktighet. Men förmodligen kan idursulfas utan risk användas under graviditet i de mycket få fall detta kan bli aktuellt.

Bakgrund

Idursulfas används som enzymterapi vid mukopolysackaridos II (Hunters syndrom) och användning under graviditet är osannolik. Erfarenhet av användning under graviditet saknas i stort sett. I det svenska Medicinska födelseregistret finns det endast en kvinna som uppger denna exponering. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter