Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ifosfamid

Klassificering: 3

Preparat: Holoxan, Holoxan®

ATC kod: L01AA06

Substanser: ifosfamid

Bedömning

Behandling under första trimestern med ifosfamid vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med ifosfamid är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Ifosfamid är en alkylerare som används vid maligniteter. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Behandling med andra alkylerare innebär dock en risk för fosterskada och detta är rimligen också sant för ifosfamid.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för ifosfamid.

Ifosfamid kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på ifosfamid vid spermacellsbildningen (upp till ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med ifosfamid, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter