Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imiglukeras

Klassificering: 2

Preparat: Cerezyme®

ATC kod: A16AB02

Substanser: imiglukeras

Bedömning

Användning av imiglukeras bör ske med viss återhållsam under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är liten. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ fosterpåverkan.

Bakgrund

Imiglukeras används vid Gauchers sjukdom typ 1 som enzymsubstitution. Användning under graviditet måste vara ovanligt men torde kunna genomföras utan hinder. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 fall med denna exponering. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Rosenbaum H. Management of women with Gaucher disease in the reproductive age. Thromb Res. 2015;135 Suppl 1:S49-51. PubMed
  2. Gauchers sjukdom. Socialstyrelsen [www]. [updated 2012-03-07, cited 2016-07-04]. Socialstyrelsen

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter