Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Immunglobulin mot hepatit B

Klassificering: 1

Preparat: Hepatitis B Immunoglobulin P, Hepatitis B-Immunglobulin, Neohepatect, Umanbig, Venbig, Zutectra

ATC kod: J06BB04

Substanser: anti-hepatit B-immunglobulin, humant

Bedömning

Immunglobulin mot hepatit B kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Det finns ingen känd mekanism för hur immunglobulin mot hepatit B skulle kunna leda till fosterskada om givet i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 17 barn, vars mödrar uppgivit exponering för immunglobulin mot hepatit B. Barnen saknade missbildningsdiagnoser.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.