Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Immunglobulin mot Rh-immunisering

Klassificering: 2

Preparat: Rhesonativ®, Rhophylac®

ATC kod: J06BB01

Substanser: anti-D immunglobulin, humant

Bedömning

Immunglobulin mot Rh-immunisering kan ges i enlighet med behandlande läkares rekommendationer. Om exponering skett i tidig graviditet borde den inte innebära någon risk för uppkomst av missbildning.

Bakgrund

Immunglobulin mot Rh-immunisering används under graviditet eller efter förlossning. Behandlingen kan troligen inte orsaka någon missbildning. Antenatalt skall preparatet ges vid obstetriska ingrepp eller fosterdiagnostik när risk finns för överföring av Rh-positivt blod till en Rh-negativ moder. Riskerna för fostret med behandling är små jämfört med risken vid Rh-immunisering av modern.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 fall med denna exponering – ett av barnen hade en missbildning av halsen.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter