Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Immunglobulin mot stelkramp

Klassificering: 1

Preparat: Tetagam P, Tetanus Immunoglobuline 250 IE en Tetanus vaccin 0,5 ml, combinatieverpakking

ATC kod: J06BB02, J07AM52

Substanser: anti-stelkrampimmunglobulin, humant

Bedömning

Immunglobulin mot stelkramp kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Humant immunglobulin mot stelkramp ges till personer som har drabbats av skada och som har otillräckligt vaccinskydd mot stelkramp. Inga studier av användning under graviditet har återfunnits i litteraturen. Det finns dock ingen känd mekanism för hur immunglobulin mot stelkramp skulle kunna leda till fosterskada. Preparaten kan därför användas även under graviditeten, om läkare bedömer att det finns risk för stelkramp.

Uppdaterat: 2017-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.