Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Immunglobulin mot varicellae/zoster

Klassificering: 1

Preparat: Varicellon VZ

ATC kod: J06

Substanser: immunglobulin mot varicellae/zoster

Bedömning

Immunglobulin mot varicellae/zoster kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Kongenital varicella är ett allvarligt tillstånd om modern har sjukdomen mot slutet av graviditeten. Det är troligt att varicella i tidig graviditet kan leda till fosterskador om än risken inte tycks vara särskilt hög (skattad till 0,4%). Det finns ingen känd mekanism för hur immunglobulin mot varicella/zoster skulle kunna leda till fosterskada om givet i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för immunglobulin mot varicellae/zoster.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Harger JH, Ernest JM, Thurnau GR, Moawad A, Thom E, Landon MB et al. Frequency of congenital varicella syndrome in a prospective cohort of 347 pregnant women. Obstet Gynecol 2002;100:260-5. PubMed
  2. Jones KL, Johnson KA, Chambers CD. Offspring of women infected with varicella during pregnancy: a prospective study. Teratology 1994;49:29-32. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter