Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indakaterol

Klassificering: 2

Preparat: Onbrez® Breezhaler®, Ultibro Breezhaler

ATC kod: R03AC18, R03AL04

Substanser: indakaterol, indakaterolmaleat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. Indakaterol bör kunna användas under graviditet enligt ordination. Erfarenhet av sådan behandling saknas dock.

Bakgrund

Indakaterol är ett långverkande beta-2-stimulerande medel med huvudindikation KOL. Ringa erfarenhet finns av behandling med medlet under graviditet. Indakaterol var inte teratogent i djurförsök. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering

Uppdaterat: 2016-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter