Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indinavir

Klassificering: 2

Preparat: CRIXIVAN®

ATC kod: J05AE02

Substanser: indinavir, indinavirsulfat

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Indinavir kan ges om preparatet bedöms vara lämplig behandling men data är begränsade när det gäller användning till gravida. Indinavir bör användas med försiktighet tiden före förlossningen då medlet misstänks kunna förvärra hyperbilirubinemi hos nyfödda.

Bakgrund

Indikationen för indinavir är HIV-1 infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för överföring av smitta från kvinnan till barnet. Det finns begränsat med data över risken för fosterskada med indinavir. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fem barn vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet – barnen saknade missbildningsdiagnoser.

Hyperbilirubinemi, rapporterat företrädesvis som förhöjt okonjugerat bilirubin, har inträffat hos 14 procent av patienterna under behandling med indinavir Transplacentärt överförd indinavir kan teoretiskt förvärra fysiologisk hyperbilirubinemi hos nyfödda genom hämning av glukuronyltransferas, varför det bör användas med försiktighet vid tiden närmast före förlossningen. Ansvarig neonatolog bör informeras om given behandling, helst före förlossningen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem barn med denna exponering uppgiven. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter