Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Indocyaningrönt

Klassificering: 2

Preparat: Infracyanine, Verdye

ATC kod: V04CX01

Substanser: indocyaningrönt

Bedömning

Indocyaningrönt bör tillsvidare inte användas under graviditet. Förmodligen är dock den individuella riskökningen i det enskilda fallet inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Indocyaningrönt används som diagnostikum vid olika cirkulationsdiagnostiker. Erfarenheten av användning under graviditet saknas till stor del och viss försiktighet bör därför tillsvidare iakttas.Tillverkaren anger dock att mer än 200 gravida kvinnor har exponerats utan någon negativ påverkan på fostret har setts [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen information om huruvida någon kvinna har använt substansen under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2019-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Läkemedelsverket. Produktresumé Verdye. 2016-06-01. Produktresumé

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter