Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingenolmebutat

Klassificering: 2

Preparat: Picato

ATC kod: D06BX02

Substanser: ingenolmebutat

Bedömning

Normalt bruk av ingenolmebutat under graviditet kan inte innebära någon ökad risk för fosterskada. Substansen absorberas systemiskt i mycket låg utsträckning. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas dock. Om exponering skett, finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Ingenolmebutat används som gel på indikationen aktinisk keratos. Vid normal användning, absorberas så lite av substansen att blodkoncentrationen inte är mätbar. En påverkan på fostret är därmed osannolik vid behandling under graviditet. Erfarenhet av sådan behandling saknas dock.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter