Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inosinpranobex

Klassificering: 2

Preparat: Imunovir

ATC kod: J05AX05

Substanser: inosin, inosinpranobex

Bedömning

Inosinpranobex bör inte användas under graviditet då erfarenhet saknas. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Inosinpranobex är en antiviral och immunstimmulerande substans. Den används till exempel vid mukokutana infektioner orsakade av herpes simplex och vid behandling av genitala vårtor som tillägg till podofyllin. Erfarenhet saknas av behandling till gravida och inga reproduktionstoxikologiska studier har återfunnits i litteraturen. Tillverkaren uppger att inga negativa effekter på fosterutvecklingen har setts i djurförsök men avråder ändå från behandling under graviditeten.

Uppdaterat: 2016-06-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Campoli-Richards DM, Sorkin EM, Heel RC. Inosine pranobex A preliminary review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy. Drugs. 1986;32:383-424. PubMed
  2. SPC Imunovir http://goo.gl/XzlZKh

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter