Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Insuliner

Klassificering: 1

Preparat: ABASAGLAR, Actrapid®, Actrapid® NovoLet®, Actrapid® Penfill®, Apidra, Apidra (OptiClik), Apidra (OptiSet), Apidra (SoloStar), Fiasp, Humalog Junior KwikPen, Humalog KwikPen, Humalog Mix25 KwikPen, Humalog Mix50 KwikPen, Humalog®, Humalog® Mix 25, Humalog® Mix 25 Pen, Humalog® Mix 50, Humalog® Mix 50 Pen, Humalog® Pen, Humulin M3, Humulin M3 KwikPen, Humulin® Mix 30/70, Humulin® NPH, Humulin® NPH KwikPen, Humulin® Regular, Insulatard NovoLet, Insulatard®, Insulatard® FlexPen®, Insulatard® InnoLet, Insulatard® Penfill®, Insulin HOE21 PH U 400, Insulin lispro Sanofi, Insuman Comb 25 Optiset, Insuman Implantable, Insuman® Basal, Insuman® Basal OptiSet®, Insuman® Basal SoloStar, Insuman® Comb 25, Insuman® Comb 25 OptiSet®, Insuman® Comb 25 SoloStar, Insuman® Infusat, Insuman® Rapid, Insuman® Rapid OptiSet®, Insuman® Rapid SoloStar, Lantus®, Lantus® (OptiClik), Lantus® (OptiSet), Lantus® (SoloStar), Levemir®, Levemir® (FlexPen), Levemir® (InnoLet), Mixtard 30/70 Innolet, Mixtard® 10 NovoLet®, Mixtard® 10 Penfill®, Mixtard® 20 NovoLet®, Mixtard® 20 Penfill®, Mixtard® 30, Mixtard® 30 NovoLet®, Mixtard® 30 Penfill®, Mixtard® 40 NovoLet®, Mixtard® 40 Penfill®, Mixtard® 50 NovoLet®, Mixtard® 50 Penfill®, NovoMix® 30 FlexPen®, NovoMix® 30 Penfill®, NovoRapid Innolet, NovoRapid®, NovoRapid® FlexPen®, NovoRapid® NovoLet®, NovoRapid® Penfill®, NovoRapid® PumpCart®, Semglee, Suliqua, Toujeo DoubleStar, Toujeo SoloStar, Tresiba, Xultophy®

ATC kod: A10AB01, A10AB04, A10AB05, A10AB06, A10AC01, A10AD01, A10AD04, A10AD05, A10AE01, A10AE04, A10AE05, A10AE06, A10AE54, A10AE56

Substanser: insulin, insulin aspart (lösligt), insulin aspart protamin, insulin degludek, insulin detemir, insulin från svin, insulin glargin, insulin glulisin, insulin humant, insulin humant (lösligt), insulin humant isofan, insulin lispro, insulin lispro (lösligt), insulin lispro protamin, zinkinsulin från svin (amorft), zinkinsulin från svin (kristallint), zinkinsulin humant (amorft), zinkinsulin humant (kristallint)

Bedömning

Väl inställd insulinbehandling, om möjligt redan före konceptionen, är viktigt för att minska de risker som är förknippade med diabetes under graviditet. Det är även viktigt att dessa graviditeter sköts av specialist. Barn till kvinnor med diabetes (framförallt typ 1) löper en klart ökad risk för missbildningar, men insulin i sig saknar teratogen effekt.

Bakgrund

Maternell diabetes typ 1 är förenat med en ökad risk för missbildning hos barnet och därigenom kommer användning av insulin statistiskt att korrelera med en ökad frekvens missbildningar. Övergången av insulin över placenta är ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 7127 barn födda av kvinnor som rapporterat användning av insulin eller insulinanaloger i tidig graviditet. Av barnen hade 282 en missbildningsdiagnos och missbildningsfrekvensen uppgick till 4,0%, det vill säga klar ökning över den vanliga frekvensen (2,1%). Mest markant är en ökning av förekomsten av hjärtfel (155 observerade mot 50 förväntade) samt av hypospadi (33 observerade mot 17-18 förväntade). Som framhållits ovan är det diabetesen, inte insulinet i sig, som orsakar missbildningar. Istället finns det i litteraturen hållpunkter för att en god inställning av diabetes före och tidigt i graviditeten kan minska risken för missbildning hos barnet. Vid diabetes typ 2 är risken för fosterskador mindre än vid typ 1. 

Barn till kvinnor som använt insulin under graviditet (d.v.s mödrar med diabetes, till största delen av typ 1) löpte också ökad risk att födas för tidigt (23% mot 6,1% förväntat), och att dö före förlossning eller under första levnadsveckan (1,4% mot 0,5% förväntat). Återigen skall det framhållas att en väl inställd insulinbehandling kan minska riskerna.

Det finns inget som tyder på att insulinanaloger skulle ha annan påverkan på fostret än humaninsulin. Som nämnts, är det centrala att kvinnans diabetes är så väl behandlad som möjligt.

Uppdaterat: 2018-06-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Aberg A, Westbom L, Källén B et al. Congenital malformations among infants whose mothers had gestational diabetes or preexisting diabetes. Early Hum Dev 2001;61:85-95. PubMed
  2. Greene MF, Hare JW, Cloherty JP et al. First-trimester hemoglobin A1 and risk for major malformation and spontaneous abortion in diabetic pregnancy. Teratology 1989;39:225-31. PubMed
  3. Steel JM, Johnstone FD, Hepburn DA et al. Can prepregnancy care of diabetic women reduce the risk of abnormal babies? BMJ 1990;301:1070-4. PubMed
  4. Wang H, Wender-Ozegowska E, Garne E, Morgan M, Loane M, Morris JK et al. Insulin analogues use in pregnancy among women with pregestational diabetes mellitus and risk of congenital anomaly: a retrospective population-based cohort study. BMJ Open. 2018;8:e014972. PubMed
  5. Toledano Y, Hadar E, Hod M. Safety of insulin analogues as compared with human insulin in pregnancy. Expert Opin Drug Saf. 2016;15:963-73. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.