Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interferon alfa

Klassificering: 2

Preparat: IntronA, IntronA (flerdospenna), Multiferon, Roferon®-A

ATC kod: L03AB01, L03AB04, L03AB05

Substanser: interferon alfa, interferon alfa-2a, interferon alfa-2b, interferon alfakon-1

Bedömning

Interferon alfa bör om möjligt inte ges under graviditet. Huruvida interferon alfa kan utöva en fosterskadande effekt kan inte bedömas men det förefaller inte sannolikt. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Interferon alfa har som indikation vissa maligniteter samt kronisk aktiv hepatit B eller C. Begränsade data finns om användning under graviditet [1]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 barn vars mödrar angivit användning av interferon alfa i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. 

Uppdaterat: 2019-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Balsat M, Etienne M, Elhamri M, Hayette S, Salles G, Thomas X. Successful pregnancies in patients with BCR-ABL-positive leukemias treated with interferon-alpha therapy during the tyrosine kinase inhibitors era. Eur J Haematol. 2018;101(6):774-780. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.