Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Interferon beta

Klassificering: 2

Preparat: Avonex®, AVONEX®, Betaferon®, Extavia®, Rebif, Rebif®

ATC kod: L03AB07, L03AB08

Substanser: interferon beta, interferon beta-1a, interferon beta-1b

Bedömning

För säkerhets skull bör interferon beta undvikas under graviditet om detta är rimligt ur kvinnans synvinkel. De få data som finns tyder dock inte på någon större risk för fosterskadande effekt. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Interferon beta används vid multipel skleros. Viss erfarenhet finns av användning under graviditet och de flesta studier har inte visat någon negativ fosterpåverkan av läkemedlet [1-6]. Undersökningarna har dock metodologiska begränsningar och säkra slutsatser kan inte dras. Tillverkaren varnar för en ökad risk för spontanabort, vilket också har setts i någon enstaka mindre undersökning [7]. Andra studier har inte konfirmerat fyndet [1-6].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 127 barn vars mödrar rapporterat användning av interferon beta i tidig graviditet. Av dem var 90 exponerade för interferon beta-1a. Två av barnen (mot två förväntade) hade någon missbildning (båda exponerade för interferon beta-1a). Ett av dessa barn hade gomspalt och ett barn hade en ospecificerad missbildning av skallbenen. Vidare var 34 av barnen exponerade för interferon beta-1b. Inget av dem hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-10-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Thiel S, Langer-Gould A, Rockhoff M, Haghikia A, Queisser-Wahrendorf A, Gold R et al. Interferon-beta exposure during first trimester is safe in women with multiple sclerosis-A prospective cohort study from the German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry. Mult Scler. 2016;22:801-9. PubMed
  2. Sandberg-Wollheim M, Alteri E, Moraga MS, Kornmann G. Pregnancy outcomes in multiple sclerosis following subcutaneous interferon beta-1a therapy. Mult Scler. 2011;17:423-30. PubMed
  3. Amato MP, Portaccio E, Ghezzi A, Hakiki B, Zipoli V, Martinelli V, et al. Pregnancy and fetal outcomes after interferon-ß exposure in multiple sclerosis. Neurology 2010;75:1794-802. PubMed
  4. Sandberg-Wollheim M, Frank D, Goodwin TM, Giesser B, Lopez-Bresnahan M, Stam-Moraga M et al. Pregnancy outcomes during treatment with interferon beta-1a in patients with multiple sclerosis. Neurology. 2005;65:802-6. PubMed
  5. Romero RS, Lünzmann C, Bugge JP. Pregnancy outcomes in patients exposed to interferon beta-1b. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015;86:587-9. PubMed
  6. Coyle PK, Sinclair SM, Scheuerle AE, Thorp JM, Albano JD, Rametta MJ. Final results from the Betaseron (interferon β-1b) Pregnancy Registry: a prospective observational study of birth defects and pregnancy-related adverse events. BMJ Open. 2014;4:e004536. PubMed
  7. Boskovic R, Wide R, Wolpin J, Bauer DJ, Koren G. The reproductive effects of beta interferon therapy in pregnancy: a longitudinal cohort. Neurology. 2005;65:807-11. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.