Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inulin

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: inulin

Bedömning

Användning av inulin för bestämning av glomulär filtrationshastighet kan utan risk ske under graviditet.

Bakgrund

Ingen teratogen effekt är känd av inulin som används tillsammans med andra polyfruktosaner vid njurundersökning för bestämning av glomulär filtrationshastighet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter